hydrotechSolidny Partner dla Górnictwa
logo
plen

Produkty

Ścianowe obudowy zmechanizowane

• dla wszystkich rodzajów systemów ścianowych:
- kombajnowych i strugowych,
- obudowy zawałowe i podsadzkowe,
- do ścian poziomych i nachylonych,
• projektowane dla indywidualnych warunków górniczych oraz wymagań klienta,
• zakres oferty:
- projektowanie i produkcja,
- modernizacje,
- remonty,
• ekonomicznie efektywna i wytrzymała konstrukcja projektowana przy wykorzystaniu
  metody elementów skończonych (MES),
• testowane zmęczeniowo w notyfikowanych laboratoriach na obciążenia statyczne
  i dynamiczne do 60.000 cykli,
• w części konstrukcyjnej stosujemy elementy ze stali o podwyższonej wytrzymałości
  - typu S 690 i S 960


Hydrauliczna obudowa podporowa typu HYDROTECH- 14/53-P-M do systemów komorowo-filarowych

• podporność robocza 700 kN,
• obudowa jednostojakowa, lekkiej konstrukcji, przystosowana do zmechanizowanego ustawiania przy pomocy
  specjalistycznego wozu SWOI,
• stanowi uzupełnienie obudowy kotwowej,
• stosowana od 1995 roku w zakładach górniczych KGHM S.A.


Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych, tuneli i szybów

• kombajny chodnikowe,
• kompleksy wiercąco-kotwiące,
• ładowarki i spągoładowarki,
• wiertnice do otworów technologicznych (badawczych, gazowych, wodnych itp.)


Innowacyjna maszyna mobilna z uniwersalnym układem napędu elektrycznego, podwyższającym poziom bezpieczeństwa technicznego BH3000B - HYDKOM 75

• mobilna maszyna wyposażona o dodatkowe źródło energii w postaci baterii ogniw,
• niezawodność zasilania maszyny mobilnej w wyniku opracowania elektrycznego hybrydowego układu zasilającego,
• zwiększenie bezpieczeństwa obsługi poprzez wprowadzenie sterowania zdalnego za pomocą pilota radiowego,
• zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji poprzez wprowadzenie autorskiego systemu nadzoru baterii ogniw wyposażonego w aktywny układ wyrównywania pojemności

Pobierz katalog PDF

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.01.02-00-0102/16

Więcej informacji o dofinansowaniu


Kruszarki urobku

• do kęsów węgla o twardości 160MPa,
• wydajność do 1800 Mg/h


Hydraulika siłowa

• przesuwniki i podpory hydrauliczne o średnicy od 50 do 450mm,
• jednostopniowe i wielostopniowe teleskopowe,
• nowoczesne powłoki gładzi tłoczysk i cylindrów o podwyższonej wytrzymałości,
• medium emulsje wodno -olejowe lub olej hydrauliczny,
• agregaty i prasy hydrauliczne,
• układy sterowania hydraulicznego w tym układy sterowania szybowych urządzeń
  załadunkowych


Konstrukcje stalowe przemysłowe

• spawanie konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN -B-06200,
  normą PN-EN 1090 z zastosowaniem stali w gatunku do S960Q,
• wykonywanie urządzeń zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE


Specjalistyczne usługi naprawczo - remontowe w zakresie

• maszyn i urządzeń górniczych i przemysłowych,
• siłowników i podpór hydraulicznych,
• układów i systemów sterownia hydraulicznego, agregatów hydraulicznych