hydrotechSolidny Partner dla Górnictwa
logo
plen
hydrotech z lotu ptakaczarny diament

O nas

Hydrotech S.A. to producent i dostawca a także wykonawca specjalistycznych
usług remontowo-serwisowych w zakresie maszyn i urządzeń dla przemysłu
górniczego.

Powstanie firmy w roku 1990, to czas transformacji systemowej krajów Europy
środkowo-wschodniej, zapoczątkowanej w Polsce wielkim zwycięstwem ruchu
Solidarności i upadkiem komunizmu, czas reform i budowy gospodarki
wolnorynkowej.

Działalność firmy w początkowym okresie istnienia stanowiły naprawy i remonty
maszyn dołowych dla kopalń Górnośląskiego Okręgu Węglowego w wynajmowanych
obiektach warsztatowych Kopalni Jankowice w Rybniku.

Hydrotech S.A. obecnie dysponuje własną, nowoczesną siedzibą wraz z pełną
bazą techniczno-produkcyjną, fachowym potencjałem organizacyjnym i zapleczem
inżyniersko-projektowym.

W ofercie firmy znajdują się nie tylko kompletne maszyny i urządzenia górnicze
ale również komponenty przemysłowej hydrauliki siłowej oraz konstrukcje stalowe
spawane ze stali o podwyższonej wytrzymałości.

Służymy górnictwu od ponad 20 lat a główne wartości jakimi się kierujemy to:

HYDROTECH - SOLIDNY PARTNER DLA GÓRNICTWA