hydrotechSolidny Partner dla Górnictwa
logo
plen

Informacje dla akcjonariuszy

HYDROTECH Spółka Akcyjna

z siedzibą 44-251 Rybnik ul. Poligonowa 21

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy KRS nr 0000101430

Kapitał zakładowy 500.010,00 zł w całości opłacony

NIP 6420000211 REGON 003540027