hydrotechSolidny Partner dla Górnictwa
logo
plen

Uprawnienia i certyfikaty

System Zarządzania Jakością

Polski (ISO)
English (ISO)
Deutsch (ISO)
Spawalnictwo i konstrukcje stalowe

Polski (TUV)
English (TUV)
Deutsch (TUV)
Urządzenia dźwignicowe

Remonty (UDT)
Modernizacje (UDT)
Inne

OBAC I
OBAC II
OBAC III
ITG KOMAG
Spawalnictwo i konstrukcje stalowe

Polski (DVS)
Polski (DVS)
English (DVS)
English (DVS)