hydrotechSolidny Partner dla Górnictwa
logo
plen

Formularze do ściągnięcia

Zapytania ofertowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIR/2017 w ramach projektu pn. "Modernizacja konstrukcji sortownika wibrowalcowego do separacji materiałów trudnoprzesiewalnych"

Do pobrania:

Formularz ofertowy


Szanowni Państwo,

Dziękujemy wszystkim uczestnikom postępowania ofertowego zorganizowanego w celu wyłonienia wykonawcy dla projektu pn. "Modernizacja konstrukcji sortownika wibrowalcowego do separacji materiałów trudnoprzesiewalnych" w ramach Poddziałania 2.3.2 "Bony na innowacje dla MSP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Państwa oferty pozwoliły nam na przeprowadzenie postępowania ofertowego i wyłonienie z trzech biorących udział w tym postępowaniu firm, firmy która będzie realizowała nasz projekt.

Niniejszym informujemy, że do realizacji naszego projektu został wybrany, zgodnie z kryteriami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu ofertowym.