hydrotechSolidny Partner dla Górnictwa
logo
plen

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach IV Osi priorytetowej: "Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego"

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe",
Poddziałania .1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:
"Innowacyjna maszyna mobilna z uniwersalnym układem napędu elektrycznego, podwyższającym poziom bezpieczeństwa technicznego"

Akronim: HYDKOM 75

Nr Umowy: Umowa nr POIR.04.01.02-00-0102/16

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie, wykonanie i przebadanie innowacyjnej maszyny mobilnej wyposażonej w uniwersalny układ napędu elektrycznego podwyższającego poziom bezpieczeństwa technicznego. Osiągnięcie powyższego założenia wyeliminuje ograniczenia mobilności maszyn dotychczas stosowanych, poprzez wprowadzenie w maszynie nowoczesnego hybrydowego układu zasilania elektrycznego.

Planowane efekty: Efektem realizowanego projektu będzie innowacyjna maszyna górnicza, zasilana z hybrydowego napędu elektrycznego bazującego na ogniwach litowych nowej generacji. Przewidziane do zastosowania w maszynie nowoczesne systemy (min. system zdalnego sterowania o ograniczonym zasięgu), znacząco przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pracy obsługi, obniżenia energochłonności maszyny oraz umożliwią nowe funkcjonalności dotychczas niespotykane w tego typu maszynach górniczych.

Wartość projektu: 3 093 129,01 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 409 822,59 zł

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 - grudzień 2019


Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą: Instytut Techniki Górniczej KOMAG - Lider oraz HYDROTECH S.A.