hydrotechSolidny Partner dla Górnictwa
logo
plen

Program Regionalny

program regionalny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Firma HYDROTECH S.A. realizuje aktualnie dwa projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

Tytuł projektu:
"Zmiana procesu produkcyjnego poprzez zastosowanie zrobotyzowanego stanowiska do fazowania brzegów blach w firmie HYDROTECH S.A."

Beneficjent: "HYDROTECH" SPÓŁKA AKCYJNA

Wartość projektu: 242.780,00 PLN
Wartość dofinansowania: 99.500,00 PLN

Tytuł projektu:
"Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesach zarządzania poprzez pozyskanie nowego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w firmie HYDROTECH S.A"

Beneficjent: "HYDROTECH" SPÓŁKA AKCYJNA

Wartość projektu: 70.560,23 PLN
Wartość dofinansowania: 28.912,35 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl