hydrotechSolidny Partner dla Górnictwa
logo
plen

Innowacyjna Gospodarka

innowacyjna gospodarka

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Tytuł projektu: "Rozwój działalności eksportowej firmy HYDROTECH S.A."

Beneficjent: "HYDROTECH" SPÓŁKA AKCYJNA

Wartość projektu: 630.105,00 PLN
Wartość dofinansowania: 453.000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dotacji otrzymanej w ramach poddziałania 6.5.2
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Programu Innowacyjna Gospodarka znajdują się na stronie www.poig.gov.pl
Informacje źródłowe na temat Rozwoju Regionalnego znajdują się na stronie www.mrr.gov.pl


W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorstw w programach promocji - Branżowy Program Promocji Maszyn i Urządzeń Górniczych firma HYDROTECH S.A. uczestniczyła jako wystawca, w dniach 4-7.06.2013r. w jednej z najważniejszych wystaw w branży technologii głębinowego i odkrywkowego wydobycia węgla - XX Międzynarodowej Wystawie Technologii Górniczych i Wydobycia "UGOL ROSSII & MINING 2013".
Targi te odbywają się cyklicznie w Nowokuźniecku (Rosja) - stolicy zagłębia węglowego Kuzbass.


Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego "KATOWICE 2013".

W dniach 10 - 13 września 2013 roku firma HYDROTECH S.A. prezentowała swoje wyroby i usługi, w ramach największej w europie branżowej wystawy górniczej - Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego "KATOWICE 2013". Stoisko firmy tradycyjnie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających. Bardzo ważnym akcentem stanowiącym owocne podsumowanie udziału firmy HYDROTECH S.A. w MTGPEiH KATOWICE 2013 było podpisanie kontraktu na dostawę kombajnu chodnikowego typu dh R-75t dla firmy PRS Wschód.

Udział firmy HYDROTECH S.A. w MTGPEiH KATOWICE 2013 został zrealizowany przy wsparciu finansowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorstw w programach promocji - Branżowy Program Promocji Maszyn i Urządzeń Górniczych


CHINA COAL & MINING EXPO 2013

W dniach 22 - 25 października 2013 roku firma HYDROTECH S.A., wraz z innymi polskimi firmami beneficjantami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorstw w programach promocji - Branżowy Program Promocji Maszyn i Urządzeń Górniczych, brała udział jako wystawca branżowych targach CHINA COAL & MINING EXPO 2013. Wspólne stoisko polskich firm cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających targi.


MIĘDZYNARODOWE TARGI GÓRNICZE IME 2014 KALKUTA

W dniach 10-17.02.2014 firma HYDROTECH S.A. uczestniczyła w Polskiej Misji Gospodarczej w Indiach, w trakcie której prezentowała swoją ofertę i działalność na "Międzynarodowych Targach Górniczych IME 2014 Kalkuta" oraz Konferencji "Polskie Maszyny i Urządzenia Górnicze - Nowoczesne Technologie, Innowacyjne Rozwiązania" w ramach "5 Azjatyckiego Kongresu Górniczego Indii"


21 MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNOLOGII GÓRNICZNYCH I WYDOBYCIA - UGOL ROSSII & MINING 2014

Jako uczestnik i beneficjent Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorstw w programach promocji - Branżowy Program Promocji Maszyn i Urządzeń Górniczych firma HYDROTECH S.A. brała udział jako wystawca w 21 Międzynarodowych Targach Technologii Górniczych i Wydobycia - UGOL ROSSII & MINING 2014. Impreza ta odbywała się w dniach 03-07 czerwca 2014 r. w Nowokuźniecku (Rosja)


MINING WEEK KAZAKHSTAN 2014

W ramach realizacji kolejnego zaplanowanego działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorstw w programach promocji - Branżowy Program Promocji Maszyn i Urządzeń Górniczych, firma HYDROTECH S.A. brała udział jako wystawca w targach "MINING WEEK KAZAKHSTAN 2014". Wystawa ta odbywała się w dniach 25-27 czerwca 2014 r. w Karagandzie (Kazachstan).

MINING WEEK KAZAKHSTAN 2014 MINING WEEK KAZAKHSTAN 2014 MINING WEEK KAZAKHSTAN 2014